Advokatų kontoros MACENIS, AGINTAS IR PARTNERIAI teisininkai turi daugiametę patirtį šiose teisės srityse:

ADMINISTRACINĖ TEISĖ

Teikiamos konsultacijos ir atstovavimo paslaugos valstybės ir savivaldybės institucijose, teismuose. Rengiami procesiniai dokumentai (pvz. prašymai dėl teisės vairuoti transporto priemonę atėmimo termino sutrumpinimo, skundai dėl nuobaudų paskyrimo ar kompensacijų neskyrimo, skundai dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi ar dirbti Lietuvoje ar tokio leidimo panaikinimo, dėl leidimų gyventi Lietuvoje pakeitimo, skundai dėl prieglobsčio nesuteikimo ar panaikinimo, ieškiniai dėl žalos, atsiradusios dėl valstybinio administravimo subjektų ir savivaldybių administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir t. t.).

BAUDŽIAMOJI TEISĖ

Teikiamos konsultacijos, gynybos ir atstovavimo paslaugos ikiteisminio tyrimo įstaigose ir pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose.
Rengiami procesiniai dokumentai (pvz. civiliniai ieškiniai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, pareiškimai dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, pareiškimai dėl baudžiamosios bylos iškėlimo privataus kaltinimo tvarka, prašymai dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, prašymai dėl nušalinimo, skundai dėl per ilgo ikiteisminio tyrimo, apeliaciniai ir kasaciniai skundai, atsiliepimai į skundus ir t. t.).

DARBO TEISĖ

Teikiamos konsultacijos ir atstovavimo paslaugos ikiteisminėse darbo ginčų nagrinėjimo institucijose ir teismuose.
Rengiami procesiniai dokumentai (pvz. ieškiniai dėl neišmokėto darbo užmokesčio, kompensacijų ir išmokų priteisimo, dėl drausminių nuobaudų paskyrimo pripažinimo neteisėtu, dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, dėl žalos atlyginimo, taip pat apeliaciniai ir kasaciniai skundai, atsiliepimai į skundus ir t. t.).
Ruošiami dokumentai naudotini įmonės veikloje (individualios ir kolektyvinės darbo sutartys, nekonkuravimo ir konfidencialumo sutartys, visiškos materialinės atsakomybės sutartys, darbo tvarkos taisyklės, pareiginiai nuostatai ir t. t.).

BANKROTO TEISĖ

Teikiamos konsultacijos ir atstovavimo paslaugos kreditorių susirinkimuose ir teismuose.
Rengiami procesiniai dokumentai dėl fizinio ar juridinio asmens bankroto (pvz. pranešimai kreditoriams apie ketinimą iškelti bankroto bylą, pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo ir t. t.).

DRAUDIMO TEISĖ

Teikiamos konsultacijos ir atstovavimo paslaugos teismuose.
Rengiami dokumentai (pvz. skundai draudimo bendrovėms dėl netinkamai apskaičiuotų išmokų ar mokėtinų sumų, atsiliepimai į ieškinius dėl žalos atlyginimo, apeliaciniai ir kasaciniai skundai ir t. t.).

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS IR REKLAMOS TEISĖ

Teikiamos konsultacijos ir atstovavimo paslaugos ikiteisminiuose ginčuose ir teismuose.
Ruošiami dokumentai prekių ženklų ir dizaino registracijai, išradimo patento išdavimui.
Teikiamos išvados dėl reklamos atitikimo įstatymų reikalavimams (klaidinančios, lyginamosios, paslėptos reklamos).
Rengiami procesiniai dokumentai (pvz. skundai dėl reklamos priežiūros institucijų nutarimų, ieškiniai dėl reklamos naudojimo nutraukimo ir padarytos žalos atlyginimo, pretenzijos dėl neteisėto prekės ženklo naudojimo, ieškiniai dėl ženklo pripažinimo plačiai žinomu, ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar ženklo registracijos panaikinimo, ieškiniai dėl įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus ir atlyginti turtinę žalą (negautas pajamas) ir t. t.).

ĮMONIŲ IR KOMERCINĖ TEISĖ

Teikiamos konsultacijos (įmonių steigimo, įsigijimo ir bendrais įmonių veiklos klausimais) ir atstovavimo paslaugos ikiteisminiuose ginčuose ir teismuose, taip pat visų rūšių įmonių steigimo paslaugos.
Rengiami dokumentai dėl įmonių įsigijimo, susijungimo, bankroto bylos iškėlimo ir įmonės veiklos teisiniai dokumentai: įstatai, nuostatai, reglamentai, vidaus tvarkos taisyklės, pareigybinės instrukcijos ir t. t.

MOKESČIŲ TEISĖ

Teikiamos konsultacijos (dėl taikomų mokesčių, jų apskaičiavimo, optimizavimo ir lengvatų, susigrąžinimo ir dvigubo apmokestinimo išvengimo, taikomos atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus ir pan.) ir atstovavimo paslaugos mokesčių administratoriaus institucijose, Mokestinių ginčų komisijoje ir teismuose dėl mokestinių ginčų (kylančių tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus (Valstybinė mokesčių inspekcija, Lietuvos Respublikos muitinė) dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, taip pat dėl mokesčių administratoriaus sprendimo atsisakyti grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą)).
Rengiami procesiniai dokumentai (pvz. atsiliepimai į ieškinius dėl nesumokėtų mokesčių, kitų privalomų mokėjimų, rinkliavų priteisimo ir t. t.).

NEKILNOJAMOJO TURTO IR STATYBŲ TEISĖ

Atliekamas nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo, nuomos, panaudos, servitutų, rentos ir kitų sutarčių teisinis vertinimas.
Teikiamos konsultacijos (dėl pirkimo, pardavimo, nuomos, panaudos, servitutų, rentos, paveldėjimo, dovanojimo ir kt. klausimais) ir atstovavimo paslaugos valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose, ikiteisminiuose ginčuose ir teismuose.
Rengiami procesiniai dokumentai (pvz. ieškiniai dėl žemės sklypų, pastatų atidalijimo, naudojimosi tvarkos nustatymo, servitutų nustatymo, nuosavybės dalies padidinimo, įpareigojimo neatlygintinai pašalinti trūkumus, statinių pripažinimo neteisėtais ir įpareigojimo juos nugriauti, įpareigojimo atlaisvinti žemės sklypą, pašalinti nuosavybės teisės pažeidimus ir t. t., atsiliepimai į ieškinius, apeliaciniai ir kasaciniai skundai).

SUTARČIŲ TEISĖ

Teikiamos konsultacijos ir atstovavimo paslaugos ikiteisminiuose ginčuose ir teismuose.
Ruošiamos preliminarios, projektinės sutartys ir sutartys dėl: pirkimo – pardavimo (vartojimo, didmenos, nekilnojamųjų daiktų, įmonių, dėl įgijimo išsimokėtinai, su atpirkimo teise, aukciono būdu, teisių, kt.), panaudos, pasaugos, paskolos, dovanojimo, mainų, išlaikymo, rentos, rangos (vartojimo, statybos, projektavimo ir tyrinėjimo darbų), nuomos (gyvenamosios patalpos, transporto priemonių, pastatų, vartojimo, statinių ar įrenginių, įmonių, žemės), vežimo, atlygintinų paslaugų, distribucijos, faktoringo, frančizės, jungtinės veiklos, komercinio atstovavimo, komiso, lizingo, viešųjų pirkimų ir kt.; taip pat prievolių įvykdymą užtikrinančias sutartis (laidavimo, garantijos, hipotekos ir pan.), pretenzijos dėl sutarčių nevykdymo, netinkamo įvykdymo, neteisėto nutraukimo ir t. t.
Rengiami procesiniai dokumentai (pvz. ieškiniai dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo, pažinimo niekine dėl panaudotos apgaulės, taikos sutarties panaikinimo ir t. t.).

ŠEIMOS IR PAVELDĖJIMO TEISĖ

Teikiamos konsultacijos ir atstovavimo paslaugos teismuose.
Rengiami procesiniai dokumentai siekiantiems prisiteisti žalą, patirtą dėl susitarimo tuoktis neįvykdymo, norintiems nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinio kaltės, norintiems įsivaikinti ar nustatyti vaikų gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarką, siekiantiems pripažinti, nustatyti ar nuginčyti tėvystę, priteisti išlaikymą vaikams arba apriboti tėvų (vaiko ar motinos) valdžią ir t. t.
Sudaromos vedybinės sutarys, sutartys dėl santuokos nutraukimo pasekmių.
Rengiami procesiniai dokumentai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo – palikimo priėmimo faktiniu valdymu, dėl išankstinio teismo leidimo priimti palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą nepilnamečių vaikų vardu išdavimo, palikimo atsiradimo vietos nustatymo ir praleisto termino priimti palikimą atnaujinimo ir t. t.
Teikiamos testamentų vykdymo paslaugos.

TRANSPORTO TEISĖ

Teikiamos konsultacijos ir atstovavimo paslaugos ikiteisminiuose ginčuose ir teismuose.
Rengiami procesiniai dokumentai (pvz. ieškiniai dėl krovinių pavėluoto pristatymo, sulaikymo, sugadinimo, praradimo ir nuostolių atlyginimo, atsiliepimai į ieškinius, apeliaciniai ir kasaciniai skundai ir t. t.).
Rengiamos krovinių vežimo ir ekspedicijos sutartys.

GINČŲ SPRENDIMAS

Esame sukaupę didelę patirtį atstovaujant Klientų interesus ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose šeimos, nekilnojamojo turto ir statybų, darbo, sutarčių, mokesčių ir kitose teisės srityse visų instancijų Lietuvos teismuose.
Taip pat konsultuojame ir atstovaujame teisminės mediacijos procese ar arbitraže, kai fiziniai ar juridiniai asmenys, tarpusavio ginčui spręsti kreipiasi ar įsipareigoja kreiptis į jų susitarimu pasirinktą arba įstatymo nustatyta tvarka paskirtą trečiąjį asmenį ar asmenis.
Mūsų veiklos bruožas sprendžiant iškilusius klausimus, ginčus ir problemas apibūdintinas J. V. Gėtės posakiu: „Kas brangina savo darbą, turi mokėti jį ginti, kitaip jis nevertas ko nors imtis“.